Endringer ved Sykehuset Østfold

Fra og med 20. juni 2019 så gjennomgår alle helseforetak i regionen endringer knyttet til tjenester på Norsk Helsenetts adresseregister. For Sykehuset Østfold sin del så betyr det at noen tjenester opphører, og at noen tjenester endrer navn.

Disse endringene har størst betydning for adressering av henvisninger til SØ.

Dette er endringene:

Tidligere tjeneste ved SØ

Bruk heretter

Inkontinens

Relevant fagområde; f.eks. Nyresykdommer

Dialyse

Nyresykdommer

Nevrofysiologi

Nevrologi

Sykelig overvekt

Endokrinologi

Benskjørhet

Endokrinologi

Audiografi

Øre-nese-halssykdommer

Audiologi

Øre-nese-halssykdommer

Tannhelse

Flerfaglig spesialisttannhelse

Tverrfaglig ryggbehandling
 
Revmatologi
 

Tjeneste ved SØ som bytter navn

Nytt navn

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk

Rus og avhengighet

 

Ved spørsmål om tjenester/tjenesteadresser inn mot Sykehuset Østfold så er det bare å rette dem til meldingsansvarlig@so-hf.no

 

Med vennlig hilsen
Jon-Espen Sjøstrøm
Samhandling SØ

© Fastlegeportalen 2015 - 2022