Fastlegeportalen versjon 3,0

Fastlegeportalen vil ha begrenset tilgjengelighet fra 25 – 26 februar pga oppdatering til versjon 3,0. Denne versjonen er såkalte «Multisite» utgave, hvor hvert HF-område i Norge har egen «Sub-site» som består av en komplett kopi av fastlegeportalen, men med egne nyheter, prosjekter, kurser og Henvisningsmaler.

I tillegg inneholder versjon 3,0 flere små og store forbedringer så som tettere integrering med NHN-adresseregister, lettere administrering av ventetider og tilgjengelighetsdata med eksport mulighet til Outlook, iCal og Google Calendar.

I denne versjonen har fastlegeportalen tatt i bruke en mer avansert plattform for håndtering av «Events» som utgjør fundamentet for fastlegeportalens kursmodul. I tillegg til bedre oversikt over kommende emnekurser og andre arrangement, vil påmelding, elektronisk kursbevis og Power Point presentasjon fra alle kurser være tilgjengelig i den enkelte kursdeltakeres brukerprofil.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022