Avvisning på DPS har konsekvenser for pasienter

Praksiskonsulenter har fått henvendelser fra fastleger om antall avviste henvisninger fra DPS økt anmerkningsvert siden 1.e november etter at nye pasientrettighetsloven trådde i kraft. Ofte er avslag begrunnet med «Helsehjelpen anses ikke å være nyttig». Fastleger blir dermed henvist til de 20 privat praktiserende psykiatere i fylket som normalt «ikke tar imot » nye pasienter.

Slik vi forstår, prioriteringsveiledere definerer en del symptomer og funn som utløser rett til behandling. Hvis en pasient på tross foreliggende symptomer og funn ikke anses å ha nytte av helsehjelp, bør det i det minste redegjøres for den faglige begrunnelsen. Nesten alltid er pasientens andre rettigheter knyttet opp mot behandling eller vurdering i 2. linjetjenesten.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022