Sekreterjobb, hva menes med det?

Det er naturlig at spesialister kan be fastleger å komplettere en mangelfull henvisning eller gi råd om oppfølgning etter avsluttet behandling. Men å fullføre, en av spesialisten startet, utredning / behandling oppfattes av fastleger som sekretærjobb.

I ett innlegg i For fastleger nr 8 -2011, beskrev jeg nærmere de omstendigheter som gjører at en riktig handling på feil tidspunkt kan bli feil. I forbindelse med Meningsutveksling 2015-01 viste det seg at problemet er i høyeste grad aktuell. Dette er ett tilbakevendende problem som ikke er unik for Østfold.

For å se hva som kan gjøres åt denne situasjon, har Praksiskonsulenter ønske om å registrere forekomst av slike tilfeller både i antall og innhold. Det gjør vi ved at både fastleger og spesialister kan si sine meninger om innholdet i tabellen og gjerne sende inn sine egne erfaringer av slike tilfeller hvis det ikke allerede står i denne tabell.

Tidsperiode

Sekreterjobb

(Uferdig utredning/behandling + skrivetjenester)

Fastlegejobb

(Oppfølgning + Komplettering)

Fra Henvisnings tidspunkt til pasienten legges inn /første konsultasjon

(Komplettering)

.. Komplettere henvisning med MR/RTG/LAB før pasientens første besøk
Fra Innleggelse/ første konsultasjon på SØ til utskrivning/avsluttende ktr

(Utredning/ Behandling)

.. Innhente tidligere opplysninger, medisinliste osv.
Tiden etter utskrivning / avsluttende ktr ved SØ

(Oppfølgning)

Ber fastlegen å innkalle pasienten for kontroll innen … uker. (bruke fastlege som sekreter). Pasienten får beskjed om å avtale time hos fastlege innen … uker for kontroll av..
Ber at fastlegen bestiller MR/RTG /bestille prøver (pga uavsluttet utredning på SØ). Ber at fastlegen bestiller MR/RTG /bestille prøver for kontroll av progresjon / regress(Oppfølgning).
Du får starte med ny medisin, men resept får du hos fastlegen. (bruke fastlege som sekreter) ..
Fastlegen får velge om man sal starte Antikoagulasjon. (avsluttet behandling) ..
Drosje rekvisisjon til sø ved pol kontroll bestemt av sø (bruke fastlege som sekreter) ..
Fysioterapeut anbefalt av spesialist skal rekvireres av spesialist. (bruke fastlege som sekreter) ..
.. ..
.. ..

 

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022