Status – Meningsutveksling 2015-01

Resultat av Meningsutveksling 2015-01 er klar. Ett stort takk til alle som bidro med sine verdifulle meninger i denne saken, som i utgangspunktet inngikk i en annen sak som var fremmet av kommunerepresentanter. Kommuner ønsket å se på forhold rundt pasienter som får forventninger om sykehjemsplass i forbindelse utskrivning fra sykehuset. Resultat av Meningsutveksling 2015-01 innholdt så mange sentrale- og positive elementer i forhold til samhandling at ADMS ønsket endre status på det til en separat sak til neste møte.

Kort oppsumering

Av 37 synspunkter er det kun 13 som kan regnes som svar på forespørsel (Muntlig kommunikasjon via pasienten). Resterende 24 handler om skriftlig kommunikasjon eller andre samhandlingsrelaterte forhold. Det faktum at fastleger tar opp 24 andre punkter utover de 13 de ble spurt om, viser at fastleger ser på praksiskonsulentordningen som en habil kanal til å formidle sine forbedringsforslag. Her kan du lese hele bakgrunnsanalysen.

  • På 1.e plass i vektingstabell kommer Sekretærjobb for sykehusleger. Dette er det minst stemning for hos fastleger (vektingstall 6).
  • På 2.e plass i vektingstabell kommer nøytral eller positiv omtale om kommunikasjon mellom sykehusleger og pasienter ved 5 av 13 tilfeller tyder på et generelt og gjensidig positivt samarbeidsklima (vektingstall 5). På
  • 3.e plass i vektingstabell kommer behov om bedre samhandlingsrutiner for langtidsoppfølgning av kreftpasienter (Vektingstall 3).
  • Hensiktsmessig legemiddelsamstemmingsrutiner deler 4.e plass med positiv omtale om epikriser med vektingstall 2). Posted on 10/05/2015 in Nyheter (Transefered from Fastlegeportalen-old)

© Fastlegeportalen 2015 - 2022