Møtereferat fra SUFF- 28.05.20

Innhold:

Sak  8-21 Oppfølging etter operasjon for tykk- og endetarmskreft
Sak  9-21 ME pasientflyt – oppfølgingssak
Sak 10-21 Fastleger til utvalg og faglig arbeid i Helsefellesskapet
Sak 11-21 – Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak  
Sak 12-21 – Eventuelt 
·        Ambulant team DPS
·        Motstand ved innleggelser i sykehus
·        Polikliniske notat øyelege

 

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 
Sykehuset Østfold

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022