Nyhetsbrev til sykmeldere

Som en del av IA-avtalen har NAV startet et prosjekt med økt bruk av kompetansetiltak for sykmeldte arbeidstakere som bor i Øst-Viken. (tidligere Østfold, Romerike og Follo).

Prosjektet skal bidra til at arbeidstakere som har mye sykefravær kan få økt sin kompetanse for å komme i annet arbeid. Sykmeldte som deltar i prosjektet kan få innvilget kompetansetiltak av kortere varighet innenfor sykepengeperioden.

Kompetansetiltakene kan for eksempel være fag-/yrkesopplæring, fagskole, emner på universitet/høyskole, sertifikater, prøvebevis og lignende.

Aktuelle pasientgrupper

  • Har du pasienter som sliter med å mestre jobben sin?
  • Har du pasienter som har lange og/eller gjentakende sykmeldinger?
  • Vil kompetanseheving bidra til at pasienten øker muligheten til å komme i annet arbeid?

Kan deltakelse i dette prosjektet være aktuelt for noen av dine pasienter?

Du kan sende informasjon på sykmelding eller i dialogmelding til NAV-kontoret.


Muligheter til både den sykmeldte og arbeidsgiveren

Tiltaket gir gode muligheter til både den sykmeldte og arbeidsgiveren:

Den sykmeldte

 

Arbeidsgiver

Øke og utvikle kompetansen
 

Bli bedre rustet til å stå i arbeid
 

Bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet

God ivaretakelse av medarbeidere
 

Øke og utvikle ansattes kompetanse
 

Redusere sykefraværet på sikt


Har du spørsmål? Ta kontakt med oss:

  • Camilla Arveschoug  mob 926 26 379,
  • Olena Kildebo mob 412 96 141 eller
  • Kari Edvardsen mob 415 75 091.

Kilde: NAV ØST-Viken, nyhetsbrev-til-sykmeldere.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022