Funksjonsvurdering vs. valg av transportløsning

Kvalitet på legerklæringer i forbindelse med skoleskyss varierer sterkt. I noen fylker har resp. fylkeskommunen avtale med en legenemnd som "overprøver" slike legererklæringer på oppdrag.  Østfold fylkeskommune ser behov for å opprette en slik ordning i Østfold,  derfor er PKO ved SØ er blitt kontaktet. PKO har gode grunner å tro at informasjonsarbeid overfor skoler og fastleger vil redusere behovet for legenemnd i Østfold. Måten skoler informerer elever er viktig for å ikke skape urealistiske forventninger, derfor vil  fylkeskommunen sende denne informasjon til alle skoler i fylket. Legeerklæring bør ikke foreslå transportløsning, heller bør det fokuseres på funksjonsnedsettelse og anslag på varigheten.


Skole:

  Eksempel på formuleringer ifm informasjon til elever / foresatte
Korrekt info Du må hente erklæring med funksjonsvurdering hos lege om du skal ha annen transport til skolen.
Uheldig formulering Du må hente legeerklæring om du skal ha drosje til skolen

Lege:

Somatisk indikasjon  Eksempel på somatiske tilstand som årsak for funksjonsnedsettelse
Funksjonsvurdering Pga skade i foten skal pasienten bruke krykker i 6 uker
Uheldig formulering Pga skade i forten skal pasienten ha drosje til skolen
Psykiatrisk indikasjon Eksempel på psykiske tilstand som årsak for funksjonsnedsettelse
Funksjonsvurdering Pasienten må ikke utsettes for å oppholde seg i små / trange rom i perioden…
Uheldig formulering Anbefales at pasienten skal ha drosje til skolen av hensyn til sin helse

Fylkeskommune:

  Saksbehandling
Vurdering av
  1. Elevens /foresattes egenerklæring om funksjon og transportmuligheter
  2. Funksjonsvurdering  i form av legeerklæring
  3. Andre transport muligheter
Beslutt Tilbud om egnet transport løsning, hvor drosje er én av de mulige.

   

© Fastlegeportalen 2015 - 2022