Elektronisk Kurve

Elektronisk kurve brukes idag av de avdelinger som har flyttet til Kalnes. I forbindelse med flytting av somatiske avdelinger til Kalnes nov. 2015 vil hele sykehuset ta elektronisk kurve i bruk.
Praksiskonsulenter ved SØ undersøker muligheten for å samkjøre elektronisk kurve og fastlegers eReseptmoduler, slik at all informasjon om medisinendring under sykehusopphold følger med eResepten og ikke bare Epikrisen alene. En håper på en løsning som gir dels høyere pasientsikkerhet og reduserer unødvendig merarbeid for fastleger.
I vedlagte brev som er sendt til Helsedirektoratet kan du lese mer om dette.

pdf icon E-resept.pdf

[project_status_part id=»2736″ display=»overview»] [project_status_part id=»2736″ display=»progress» style=»full»]

© Fastlegeportalen 2015 - 2022