Seneste endring i førerkort veilederen

Vi får stadig nye versjoner av div. veiledere og retningslinjer. Men å finne ut hva som er nytt sammenlignet med forrige versjon kan være utfordrende. Øyelege, Vibeke Dons Wankel har gjort en flott arbeid for å lage en slags «Change-log» for fastleger.  

Dette er ett godt eksempel på god samhandlingsinnsats som fastleger setter stor pris på.

 

Aktuelle endringer i førerkortveileder syn gjeldende fra 01.05.2017.

Synsfelt.

Synsfelt undersøkes hos lege eller optiker ved Donders metode med begge øyne åpne.

Det er bare ved mistanke om synsfeltutfall at det skal gjøres autoperimetri. Da skal pasienten henvises til øyelege eller optiker ifølge veilederen. Men er det mistanke om synsfeltutfall, må pasienten få en grundig øyeundersøkelse, som må gjøres hos øyelege.

Det er et absolutt krav at det ikke skal være synsfeltutfall i de sentrale 20 gradene. Dette medfører at det ikke er mulighet for å gi dispensasjon ved hemianopsi eller ved kvadrantanopsi som affiserer de sentrale 20 gradene.

Nylig konstatert betydelig reduksjon av syn på ett øye.

For førerkortgruppe 1 gjelder dette for tap av syn til mindre enn 0,1 på det affiserte øyet.

Anbefalt tilvenningsperiode er 6 mnd.

For førerkortgruppe 2 og 3 vil reduksjon av synsstyrken til mindre enn 0,3 på det affiserte øyet kreve en tilvenningsperiode på 6 mnd.

Deretter kreves det kjørevurdering.

Tap av syn på ett øye.

Dette gjelder permanent tap av syn på ett øye, dvs. at øyet er funksjonelt blind eller at det brukes lapp permanent på ett øye.

Det kreves tilvenningsperiode på 6 mnd. og kjørevurdering.

Det er viktig å sjekke både syn og synsfelt før førerkort kan gis.

Progressiv øyesykdom.

Progressiv øyesykdom som bla. glaukom, retinitis pigmentosa, makuladegenerasjon og diabetisk retinopati skal første gang vurderes av øyelege. Førerkort skal sjelden gis for mer enn 5 år.

Det er viktig at øyelege sjekker synsfeltet ved autoperimetri før allmennlegen skriver ut fornyelse av førerkortet.

Nedsatt kontrastfølsomhet, nedsatt mørkesyn eller økt blendingsfølsomhet.

Det finnes ingen allment aksepterte eller validerte tester for kontrastfølsomhet i dag.

Vurdering av kontrastfølsomhet, nedsatt mørkesyn eller blendingsfølsomhet må baseres på skjønn. Skjønnet må baseres på en grundig øyeundersøkelse.  

Moss 12.06.17

Vibeke Dons Wankel

Øyelege

Allmenleger_førerkortveileder-syn.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022