Hvordan skrive mal for henvining?

Viser til tidligere informasjon fra Samhandlingsavdelingen alle avdelinger om ønske fra praksiskonsulenter å få tilsendt én generell henvisningsmal for hvert fagområde. Ett eksempel på slik generell mal finner man i sid 6 i Nasjonal henvisningsveileder fra Hdir.  Tidligere har vi fått diverse sjekklister og skjemaer fra ulike fagområder, men disse har viset seg å være svært arbeidskrevende å få tilpasse fastlegeportalens henvisningsmal som består av 7 rubrikker og 6 faner for hver diagnose.

Kunsten er å sortere ønsket informasjon på riktig linje/rubrikk. Vi ønsker å motta informasjon fra spesialister sortert under korrekt rubrikk. Noen rubrikker (Fam/ Sos:) inneholder informasjon som man normalt forventer under en separat rubrikk (Stimulantia), men da ville listen bli lang.

Vennligst sorter ønsket informasjon som vist her:

Fam/ Sos: Familie, Sosial, Arv, Yrke, Risikofaktorer og Stimulantia.

Tidl. sykd: Tidligere og nåværende sykdommer av betydning

Aktuell: Aktuelle sykehistorie

Funn: Nødvendig klinisk undersøkelse

Suppl.us: Svar på andre undersøkelser og lab

Vurdering: Fastlegens vurdering og bestilling.

Obs! Annet info som er særlig viktig å huske på!

Dessuten bruker vi info-bobler for å øke oversiktligheten. Informasjon som ønskes skrevet inne i info-boble, skrivs foran aktuelle ordet innen hakeparenteser, se eksempel nedenfor.

Slik kunne ett ovenstående tekst se ut etter at spesialisten er ferdig

Fam/ Sos: Arv [forekomst av tarmkreft], Yrke [eksposisjon for aromatiske kjemikalier i ryke?] og Stimulantia [Antall sigaretter pr dag].

Samme tekst vises i portalen slik:

Fam/ Sos:  Arv , yrke og stimulantia .

© Fastlegeportalen 2015 - 2022