Invitasjon til fastleger – Helse Sør-Øst

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst arrangerer konferanse om Skolevegring.

For

Ellen Kathrine Munkhaugen

Seksjonsleder

 

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Telefon 22 11 80 96, mob 91 54 36 28

E- post: ellmun@ous-hf.no ellmun@ous-hf.no>

Oslo universitetssykehus Hf, Ullevål sykehus

Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo

Besøksadresse:

Kirkeveien 166, Bygg 31 B, 2 etg

www.oslo-universitetssykehus.no/regional-kompetansetjeneste

pdf icon Konferanse_skolevegring_2016.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022