Ønske om nye avtalespesialister

Hvis fastleger i Østfold får lov til å bestemme, vil nye spesialisthjemmler i fremtiden å være innen Psykiatri, hudsykdommer, nevrologi, kardiologi og revmatologi.  

PKO i Østfold utførte en Questback undersøkelse (Meniningsutveksling 2016-02) bland fastlger i Østfold for å skaffe seg bedre grunnlag i forbindelse med høring fra Helse Sør-Øst. 

Prioritetsrekkefølge og den totale poeng for hver og en av spurte spesialiteter fremgår av grafen og tabellen. Noen leger hadde valgt å velge flere enn 4 spesialiteter, disse er ikke tatt med i beregning. 

meningsutveksling-2016-02

Ett stort takk for alle som hadde mulighet til å svare i desse travle juletider.

Benny Adelved
PKO-leder, SØ

© Fastlegeportalen 2015 - 2022