Ønsker ikke del- og foreløpige laboratoriesvar fra sykehuset

77 % av fastleger i østfold ønsker kun sluttsvar fra laboratoriet. Dette kommer frem av  meningsutveksling 2017-1. Del- og foreløpig svar, som kan være praktisk for laboratoriet og sykehusavdelinger, fungerer som spam i fastlegenes EPJ system. 

Fra laboratoriedatasystemet som benyttes ved Sykehuset Østfold (LVMS) i dag, går prøvesvar ut fortløpende etter hvert som de er ferdige både til interne og eksterne rekvirenter/svarmottakere, og vi vet at mange legekontor ikke er fornøyd med denne løsningen.

Selv om SØ ønsket imøtekomme fastlegers ønske, måtte det løses på regionalt plan. I regi av Regional klinisk løsning (RKL) og Regionalt fagnettverk for laboratorietjenester (IKT-fagnettverk), er det nå åpnet en mulighet for endring av dette etter fastlegers ønsker.  

Vi har analysert data fra meningsutvekslingen manuelt for å se om det foreligger noen forskjell på JA/NEI avhengig av hvilken EPJ system fastlegen har. 

 

MUTVX-2017-01

© Fastlegeportalen 2015 - 2022