Nevrologisk konfereringstelefon på dagtid 

Ved en Questback undersøkelse ønsket Nevrologisk avdeling å få tilbakemelding på hvordan konfereringstelefonen fungerer på nevrologisk avdeling og om det er nyttig for fastlegene slik systemet er lagt opp nå.  Over 90% av de som besvarte, var tilfreds med ordningen.  

 
Desember 2016 startet Nevrologisk avdeling og Samhandlingsavdelingen SØ ett pilotprosjekt for å øke tilgjengeligheten.

Direkte nummer til alle vakttelefoner ble lagt ut i fastlegeportalen slik at fastleger kunne ringe direkte eller bestille tilbakeringing via fastlegeportalens SMS-funksjon.   

Forhåpningen var at ordningen skulle forenkle fastlegers hverdag uten at det innebar økt belastning for nevrologisk avdeling. 

Det er stor enighet bland nevrologer at ordningen ikke har medført økt belastning. 

Dette er ett konkret eksempel på god samhandling, som forhåpentligvis kan utbredes til andre avdelinger på SØ. 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022