Innleggelse uten konferering

I forbindelse med revidering av retningslinje 3 – Innleggelse i SØ, ble det i ADMS vedtatt att innleggende instans kan sende inn pasienten uten konferering, dersom konferering ikke er mulig innen rimelig tid
og at pasientens helsetilstand tilsier dette.

(ADMS-referat 210515, sak 056-15, Behandling 210515, kulepunkt 4 tilføyet av PKO, ble vedtatt).

I slike tilfeller bør pasienten meldes til akuttmottak på telefon 69 86 05 00.

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022