Samhandlingsreformen i Østfold

Den 15. oktober besluttet ADMS  (Sak 113-15 Fastlegenes rolle i samhandlingen)  at det det etableres en referansegruppe for involvering av fastleger. Det betyr i praksis at fastleger får større innflytelse ved utforming av helsetjenesten som i sin tur resulterer i mer gjennomførbare oppgaver for fastleger.

Bakgrunn

Kommuner og sykehus er parter i partnerskapsavtale. Øverste organ i partnerskapsavtalen er Partnerskapsmøte som består av alle rådmenn i Østfolds kommuner samt representanter fra SØ.

Partnerskapsmøte som kun avholdes 1-2 ganger pr år, har konstituert ADMS (Administrativ Samarbeidsutvalg) som tar seg av den fortløpende «driften» av samhandlingsreformen Østfold. ADMS består av 5 representanter fra kommuner, 5 fra SØ og 3 observatører med talerett (pasientorganisasjon, ansatterepresentant og en fastlege for tiden praksiskoordinator).

Hvorfor en referansegruppe?

Siden fastleger ikke er part i avtalen er det ikke noen reel representasjon, selv om mange beslutninger berører fastlegenes hverdag. Imidlertid er det ønske både fra ADMS og PKO om større involvering av fastleger i utvikling av helsetjenester i Østfold. En slik involvering vil i praksis gi fastleger større innflytelse ved utforming av helsetjenesten som i sin tur leder til mer gjennomførbare rutiner/oppgaver.

ADMS har besluttet (Sak 113-15 Fastlegenes rolle i samhandlingen)  at det det etableres en referansegruppe i tråd med intensjonen oven. Det er ikke gitt noen konkrete retningslinjer på sammensettingen, men PKO ser for seg at faslegerepresentasjonen bør bestå av en fastlege fra hver helsehus region.

Langsiktig arbeid

Arbeidet med denne saken startet nov 2014. Her vises prosessen i korte trekk.[project_status_part id=»2589″ display=»overview»] [project_status_part id=»2589″ display=»progress» style=»condensed»]

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022