Overgang til IHR-lab

I forbindelse med innføring av nytt laboratorie system ved SØ opplever mange fastleger at prøvene vises uoversiktiglig i journalsystemet hos fastleger. Årsaken til dette er at SØ har gått over til Norsk laboratoriekodeverk er et nasjonalt kodeverk for laboratorieanalyser og undersøkelser.

Noen journal leverandører har kommet lengre enn andre i overgang til nye laboratoriekodeverk. Derfor har  Praksiskonsulentene ved Samhandlingsavdelingen laget denne instruksjonsvideo som viser hvordan fastleger kan løse problemet i Winmed 2 manuellt.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022