Involvere fastleger i utvikling av helsetjenester

En arbeidsgruppe i Østfold, etter litteraturgjennomgang, la frem resultat i form av sak til Administrativ Samarbeidsutvalg om opprettelse av SUFF . Denne rapport er basert på arbeidsgruppens  materiale og et halvt års erfaring med SUFF.

Vi har registrert en del etterspørsel og interesse fra flere HF/kommuner om hvordan SUFF ble etablert / forankret. I utgangspunktet var det ikke planlagt noen «dokumentasjon» på prosessen utover en sluttrapport til ADMS (Adminstrativ Samarbeidsutvalg).

Denne rapport er skrevet ca 1 år etter at arbeidsgruppen fremla sluttrapport og et halvt års erfaring med SUFF.  Vi har forsøkt å redigere/renskrive og tydeliggjøre prosessen noe, slik at det kan gi mening for andre.
pdf iconKlikk her for å lese hele rapporten -SUFF


© Fastlegeportalen 2015 - 2022