Møtereferat fra Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 24. september 2021

Innhold:
Sak 13-21 Oppfølging etter operasjon for tykk- og endetarmskreft
Sak 14-21 Samhandling om pasienter med KOLS og hjertesvikt
Sak 15-21 Ambulant akutteam DPS
Sak 16-21 Fastleger til utvalg og faglig arbeid i Helsefellesskapet
Sak 17-21 Forslag til tema og program på Vårmøtet 11. og 12. mars 2022
Sak 18-21 Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak
Sak 19-21 Veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap – orienteringssak

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 
Sykehuset Østfold

pdf icon Referat-SUFF-møte-20210924.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022