Møtereferat fra Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 26. november 2021

Innhold:

Sak 20-21 Ambulant akutteam DPS – oppfølgingssak
Sak 21-21 Evaluering av epikriseprosjektet
Sak 22-21 Osteoporosepoliklinikken
Sak 23-21 Møtedatoer for Samhandlingsutvalg for fastleger 2022
Sak 24-21 Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak
Eventuelt – Fastlegekrisen – risikovurdering og tiltaksplan – t.o.

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef
Sykehuset Østfold

Referat-SUFF-mote-20211126

© Fastlegeportalen 2015 - 2022