Møtereferat fra Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 4. mars 2022

Innhold:

Sak 01-22 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 
Sak 02-22 Psykisk helse DPS/PAM/BUPP – hvordan kan vi bli bedre til å samhandle? 
Sak 03-22 Ny eller endret medikasjon på sykehuset – elektronisk resept
Sak 04-22 Osteoporosepoliklinikken – oppfølging           

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef  Sykehuset Østfold

Referat-SUFF-mote-20220304.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022