Samhandlingsutvalg for fastleger – SUFF

Møtereferat 9. februar 2018
Tuneteknikeren – Møterom 405A kl. 13-15

 

Sak 1-18 Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus i Sykehuset Østfolds sykehusområde

Sak 2-18 Systematisk arbeid for utvikling av helsetjenester i Østfold

Sak 3-18 Kommunikasjon og samhandling i influensatider

Sak 4-18 Drøfting av SUFF-mandat i administrativt samarbeidsutvalg 8.2.18

Sak 5-18 Orientering om avviksfunksjon i Fastlegeportalen – muntlig orientering

 

Referat-SUFF-møte-20180209.docx

© Fastlegeportalen 2015 - 2022