Møtereferat Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 4. mai 2018

Saksliste

Sak 6-18 Blodprøver og somatisk status tatt hos fastlege ved henvisning til DPS poliklinikk
Sak 7-18 Samhandling med NAV – orienterings/ drøftingssak
Sak 8-18 Vedtak i administrativt samarbeidsutvalg vedr SUFF – informasjon
Sak 9-18 Avtaleinngåelse med avtalespesialister – orienteringssak
sak 10-18 Eventuellsak – Oppfølging hos fastlege i oppstart av behandling

 

 

pdf icon Referat-SUFF-møte-20180504.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022