Nedsatt GFR - Kronisk nyresvikt

(U99)

Disse, for nyresvikt mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Familiær nyresykdom ?

Anamnese : Medikamenter ? HT? DM, hjertesvikt el. VVH ?

Aktuelt : BT-info  og utvikling.

Funn : Høyde, vekt, BMI, BT. Ødemer? Residualurin .

Suppl. us : RTG . Blod prøver .  U-stix. Proteinuri ? GFR - og uAKR -utvikling.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Familiær nyresykdom ?

Anamnese : Medikamenter ? HT? DM, hjertesvikt el. VVH ?

Aktuelt : BT-info  og utvikling.

Funn : Høyde, vekt, BMI, BT. Ødemer? Residualurin .

Suppl. us : RTG . Blod prøver .  U-stix. Proteinuri ? GFR - og uAKR -utvikling.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • komorbiditet
 • alder
 • hypertensjon
 • hjertesykdom
 • hjerneslag eller hjerneblødning i sykehistorien
 • annen endeorganskade
 • diabetes mellitus
 • hyperlipidemi
 • symptomer og tegn på systemsykdom
 
 
● Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved hurtig fallende eGFR (dager/uker) betyr fallende nyrefunksjon.
 
 
⇓ GFR-CKD-stadier

⇓ GFR-CKD-stadier

Søk i NEL for "Nedsatt GFR - Kronisk nyresvikt"

Symptomer Vis 50 treff »

Tilstander Vis 161 treff »

Pasientinformasjon Vis 126 treff »

Sykepleie Vis 18 treff »

Annet

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet
 • alder
 • hypertensjon
 • hjertesykdom
 • hjerneslag eller hjerneblødning i sykehistorien
 • annen endeorganskade
 • diabetes mellitus
 • hyperlipidemi
 • symptomer og tegn på systemsykdom

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved hurtig fallende eGFR (dager/uker) / fallende nyrefunksjon.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet
 • alder
 • hypertensjon
 • hjertesykdom
 • hjerneslag eller hjerneblødning i sykehistorien
 • annen endeorganskade
 • diabetes mellitus
 • hyperlipidemi
 • symptomer og tegn på systemsykdom

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved hurtig fallende eGFR (dager/uker) / fallende nyrefunksjon.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet
 • alder
 • hypertensjon
 • hjertesykdom
 • hjerneslag eller hjerneblødning i sykehistorien
 • annen endeorganskade
 • diabetes mellitus
 • hyperlipidemi
 • symptomer og tegn på systemsykdom

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved hurtig fallende eGFR (dager/uker) / fallende nyrefunksjon.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Kronisk nyresvikt (helsekrav til førerkort)

"Godt allment funksjonsnivå" betyr at konsentrasjonsevne, reaksjonsevne, bevegelsesevne og kraft er forenlig med trafikksikker kjøring uten at økt trettbarhet inntrer.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt ved godt allment funksjonsnivå.

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil fem år av gangen.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt ved godt allment funksjonsnivå og etter anbefaling fra relevant spesialist.

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil to år av gangen.


Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021