Generell henvisning

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Tidligere relevante sykdommer.

Aktuelt : Aktuelle problemstilling beskrives konkret.

Funn : Statusbeskrivelse ved innleggelse er svært viktig: BT, puls, respirasjonsfrekvens, SpO2 og bevissthet.  

Suppl. us : LAB: Hb, LKP, TPK, CRP, Na, K, krea/eGFR, glukose, andre prøver?

Anamnese : Tidligere relevante sykdommer.

Aktuelt : Aktuelle problemstilling beskrives konkret.

Funn : Statusbeskrivelse ved innleggelse er svært viktig: BT, puls, respirasjonsfrekvens, SpO2 og bevissthet.  

Suppl. us : LAB: Hb, LKP, TPK, CRP, Na, K, krea/eGFR, glukose, andre prøver?

Innleggelse direkte i KAD
 • Åpningstider  KAD: – Åpent 24/7. Legekonferanse 09-16 man-fre
 • Melde pasient:  Pasienter meldes til lege på tel 474 57 414 (sykepleier etter kl 16, helg og høytid).
 • Innleggelse: Henvisningsskriv og medisinliste må følge pasienten samt Behandlingsplan frem til neste morgen (medisiner/ væske) må beskrives hvis innleggelse utenom Legekonferansetid.
 • Pasienter som kan henvises KAD:
  • Voksne (≥16 år),
  • Tilsett og vurdert av lege (fastlege/ legevaktslege),
  • Pasienten ville ellers blitt henvist sykehus,
  • Observasjon og behandling hvor innlegge er nødvendig.
 • LAB: Venøse prøver kan tas alle dager i tillegg til hurtigprøver (CRP, bls, INR, Hb, ustix).
 • RTG: Ambulant røntgen på utvalgte tilstander ved forespørsel (neste virkedag).
 • Epikrise: Innleggende lege og fastlege får epikrise ved utskrivelse.
 
 

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021