Akne, hidrosadenitt, rosacea og andre kjertelsykdommer

S96

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet. Complance?

Aktuelt : Grad av utbredelse og sykdomasktivitet.  Konsekvenser ?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet. Complance?

Aktuelt : Grad av utbredelse og sykdomasktivitet.  Konsekvenser ?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • smerter
 • fysisk funksjonsnedsettelse
 • nedsatt livskvalitet
 • sosial isolasjon
 • grad av utbredelse og sykdomsaktivitet
 • komorbiditet og dårlig compliance
Øyeblikkelig hjelp ved fulminant akne.

Søk i NEL for "Akne, hidrosadenitt, rosacea"

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Akne og rosacea som ikke har respondert på adekvat behandling, herunder systemisk behandling i kombinasjon med lokal behandling i primærhelsetjenesten. Komedoakne og mild akne skal behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • fysisk funksjonsnedsettelse
 • nedsatt livskvalitet
 • sosial isolasjon
 • grad av utbredelse og sykdomsaktivitet
 • komorbiditet og dårlig compliance

Øyeblikkelig hjelp ved fulminant akne.

Utdypende forklaring på tilstand
Hidrosadenitt som ikke har respondert på adekvat behandling, herunder systemisk behandling i kombinasjon med lokal behandling i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • fysisk funksjonsnedsettelse
 • nedsatt livskvalitet
 • sosial isolasjon
 • grad av utbredelse og sykdomsaktivitet
 • komorbiditet og dårlig compliance
Utdypende forklaring på tilstand
Akne, rosacea, perioral dermatitt som ikke har respondert på adekvat behandling, herunder systemisk behandling i kombinasjon med lokal behandling i primærhelsetjenesten. Komedoakne og mild akne skal behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • fysisk funksjonsnedsettelse
 • nedsatt livskvalitet
 • sosial isolasjon
 • grad av utbredelse og sykdomsaktivitet
 • komorbiditet og dårlig compliance

Øyeblikkelig hjelp ved fulminant akne.


 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021