Akutt Synsforstyrrelse *

F05

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Øyesykdommer i familien. Røyk?

Anamnese : Tidl. øyesymptomer eller øyesykdommer? DM?

Aktuelt : Symptomdebut? Øye symptomer ? Andre symptomer ? Tyggesmerter?

Funn : Inspeksjon , Visus , Donders , Rød refleks , Pupiller . BT, puls, cor, pulm. Carotis.

Suppl. us : Orienterende nevrologisk status.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Øyesykdommer i familien. Røyk?

Anamnese : Tidl. øyesymptomer eller øyesykdommer? DM?

Aktuelt : Symptomdebut? Øye symptomer ? Andre symptomer ? Tyggesmerter?

Funn : Inspeksjon , Visus , Donders , Rød refleks , Pupiller . BT, puls, cor, pulm. Carotis.

Suppl. us : Orienterende nevrologisk status.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Akutt synsforstyrrelse

 • Med Synsfeltufall:
  • Bilateral ufall:  CNS → Neurologisk
  • Unilateralt ufall: Amotio  Cave! temporalis artritt
 • Normal Synsfelt:
  • Dobbelsyn: Neurologisk
  • Flimmer øker i utbredelse: Migrene →
  • Flimmer flyter i synsfeltet:
   • Med lysglimt: Nethhinneavlosning
   • Uten lysglimt:  Korpusblødning

Søk i NEL for "Akutt Synsforstyrrelse"

Andre profesjonelle

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021