Hepatitt - (Akutt virushepatitt)

(D72)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 
Øyeblikkelig hjelp ved alvorlig akutt sykdom eller graviditet.

Søk i NEL for "Hepatitt - (Akutt virushepatitt)"

Tilstander Vis 112 treff »

Andre profesjonelle Vis 251 treff »

Pasientinformasjon Vis 61 treff »

Sykepleie

Presentasjoner

Annet

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Hepatitt - akutt virushepatitt, god allmenntilstand (veiledende frist 1 uke)

Utdypende forklaring på tilstand
Høy risiko for smittespredning/-utbrudd ved hepatitt A/E. Fulminant hepatitt er livstruende.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Øyeblikkelig hjelp ved alvorlig akutt sykdom eller graviditet.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
 • Sykmelding 1 uke som smitteforebyggende tiltak (hvis ikke mulighet for hjemmekontor eller liknende)
 • Sykmelding i 1-3 uker vil ofte være nødvendig
  • Ved feber
  • Ved allmennsymptomer.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Sykmelding i 1-3 uker vil ofte være nødvendig
  • Ved feber
  • Ved allmennsymptomer.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapitler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021