Alarmsymptomer

D01

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • alder
Ett alarmsymptom er tilstrekkelig for prioritering. For pasienter med høy alder og komorbiditet vil konsekvensen av funn i noen tilfeller ikke ha behandlingsmessig konsekvens. Pasienter som i utgangspunktet er avslått fra kirurgi på grunn av komorbiditet og/eller høy alder, har krav på ny vurdering dersom det oppstår symptomer som kun kan håndteres ved kirurgiske tiltak. Ventetid vil måtte variere avhengig av plagene.

Søk i NEL for "Alarmsymptomer"

Andre profesjonelle

Pasientinformasjon

Sykepleie

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Alarmsymptomer (veiledende frist 3 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Vekttap, endret avføringsmønster, blod i avføringen, ikterus, anemi.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt operasjon.
Veiledende frist for start utredning
3 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • alder

Ett alarmsymptom er tilstrekkelig for prioritering.

For pasienter med høy alder og komorbiditet vil konsekvensen av funn i noen tilfeller ikke ha behandlingsmessig konsekvens.

Pasienter som i utgangspunktet er avslått fra kirurgi på grunn av komorbiditet og/eller høy alder, har krav på ny vurdering dersom det oppstår symptomer som kun kan håndteres ved kirurgiske tiltak. Ventetid vil måtte variere avhengig av plagene.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021