Allergi

A92

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Familiesituasjon .

Aktuelt : Grad og varighet av symptomer. Veksthemning? Søvn ?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Familiesituasjon .

Aktuelt : Grad og varighet av symptomer. Veksthemning? Søvn ?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • invalidiserende symptomer
  • veksthemning
  • problematisk nattesøvn
  • familier som ikke mestrer situasjonen
  • kroniske problemer der det er behov for second opinion eller støtte til tiltak
Barn under 2 år med mistenkt kumelkallergi - se prioriteringsveilder for allergi - alvorlig.
 
 Øyeblikkelig hjelp ved anafylaktiske reaksjoner.

Søk i NEL for "Allergi"

Presentasjoner

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Påvirker funksjonsevne og allmenntilstand. Ikke oppnådd symptomkontroll. Inkluderer barn med mistenkt kumelkallergi under 2 års alder (på grunn av risiko for næringssvikt).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Allergitesting, rådgivning og vurdering av behov for spesielle behandlingstilbud.
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • invalidiserende symptomer
  • veksthemning
  • problematisk nattesøvn

Øyeblikkelig hjelp ved anafylaktiske reaksjoner.

Utdypende forklaring på tilstand
Symptomkontroll, normal vekst og utvikling er en forutsetning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • familier som ikke mestrer situasjonen
  • kroniske problemer der det er behov for second opinion eller støtte til tiltak

Barn under 2 år med mistenkt kumelkallergi - se prioriteringsveilder for allergi - alvorlig.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021