Anemi hos barn

B82

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arvlighet. Etnisitet.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Varighet? Ledsagende symptomer? Mistanke om malign sykdom?

Funn : Påvirket allmenntilstand?

Suppl. us : Hb . Annen cytopeni?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arvlighet. Etnisitet.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Varighet? Ledsagende symptomer? Mistanke om malign sykdom?

Funn : Påvirket allmenntilstand?

Suppl. us : Hb . Annen cytopeni?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • alder
 • arvelighet
 • etnisitet
 • komorbiditet
 • varighet
 • ledsagende symptomer
 Øyeblikkelig hjelp ved:
 • annen cytopeni
 • påvirket allmenntilstand
 • mistanke om malign sykdom
Ved Hb under 8 g/dl er fristen 2 uker.

Søk i NEL for "Anemi"

Andre profesjonelle Vis 73 treff »

Sykepleie Vis 36 treff »

Annet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Anemi - alvorlig eller raskt fallende hemoglobin (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • arvelighet
 • etnisitet
 • komorbiditet
 • varighet
 • ledsagende symptomer

Ved Hb under 8 g/dl er fristen 2 uker.

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • annen cytopeni
 • påvirket allmenntilstand
 • mistanke om malign sykdom

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021