Anemi hos voksne

(B80) B82

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Familiær forekomst av blodsykdom el. anemi?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut, utvikling og beskr. av symptomer . Ekstremt kosthold? Alkoholmisbruk?

Funn : AT? Tegn på anemi - puls, Hudblødninger? BT, blek hud og slimhinner? Glossitt, ev. rhagader i munnvikene? Generell lymfeknutesvulst, hepato- el. splenomegali? Oppfylninger i abdomen? Hemoroider? Rektal eksplorasjon? Palpabel svulst? Blod på hansken? Ev. nevrologiske utfall?

Suppl. us : Hb, LPK, TPK, SR, CRP, retikulocytter, MCV, blodutstryk, ferritin, ALP, GT, ALAT. Resultat av tester på okkult blod i avføringen

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Familiær forekomst av blodsykdom el. anemi?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut, utvikling og beskr. av symptomer . Ekstremt kosthold? Alkoholmisbruk?

Funn : AT? Tegn på anemi - puls, Hudblødninger? BT, blek hud og slimhinner? Glossitt, ev. rhagader i munnvikene? Generell lymfeknutesvulst, hepato- el. splenomegali? Oppfylninger i abdomen? Hemoroider? Rektal eksplorasjon? Palpabel svulst? Blod på hansken? Ev. nevrologiske utfall?

Suppl. us : Hb, LPK, TPK, SR, CRP, retikulocytter, MCV, blodutstryk, ferritin, ALP, GT, ALAT. Resultat av tester på okkult blod i avføringen

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • grad av anemi
 • avvik i andre cellerekker
 • varighet av anemien
 • andre symptomer
 • komorbiditet
 • ustabil Hb under 10 og andre alarmerende symptomer
Anemi annet enn jernmangelanemi (veiledende frist 8 uker)

Søk i NEL for "Anemi hos voksne"

Andre profesjonelle Vis 73 treff »

Sykepleie Vis 36 treff »

Annet

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

 

 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Anemi annet enn jernmangelanemi (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av anemi
 • avvik i andre cellerekker
 • varighet av anemien
 • andre symptomer
 • komorbiditet
 • ustabil Hb under 10 og andre alarmerende symptomer

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Hematologi

Funn og undersøkelsesresultater

Generell for blodsykdommer

 • Relevant lab - historisk
 • B-symptomer (vekttap, nattesvette, feber og trettbarhet)
 • Hepatosplenomegali
 • Lymfadenopati

Spesifikk for tilstander:

Anemi

 • MCV, retikulocytter, haptoglobin, LD, ferritin, jern, løselige transferrin respotorer,
 • Leukocytter med diff
 • Trombocytter
 • Folat/Vit B12

Leukopeni/trombocytopeni

 • Hb
 • Lpk med diff. telling
 • Folat/Vit B12
 • Infeksjonstenden/blødningstendens

Hemokromatose

 • Jernmetning, ferritin, gentest, leverprøver

Proliferative tilstander

 • Hb/lpk med diff/ tpk

MGUS

 • Skjelettsmerter/nevrologisk utfall
 • Hb, lpk, tpk, kreat, Ca, alb, immunoglobuliner

 Se alle kapiteler i veilederen

 

 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021
 • Sykmelding er sjelden nødvendig. Hos gravide vil jernmangelanemi ved enkelte anledninger kunne bidra til behov for sykmelding
 • Ved hemoglobinnivå over 11 g/100ml vil anemien i seg selv vanligvis ikke være grunn for sykmelding, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Hel eller delvis sykmelding kan være nødvendig spesielt ved fysisk belastende yrker.
 • Gradert sykmelding bør benyttes for å tilpasse belastning.
 • Ved fortsatt sykmeldingsbehov etter at hemoglobin er over 11 g/100ml eller 6 uker revurder tilstand og situasjon.


 • Sykmelding er sjelden nødvendig.
 • Ved hemoglobinnivå over 11 g/100ml vil anemien i seg selv vanligvis ikke være grunn for sykmelding, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Hel eller delvis sykmelding kan være nødvendig spesielt ved fysisk belastende yrker.
 • Gradert sykmelding bør benyttes for å tilpasse belastning.
 • Ved fortsatt sykmeldingsbehov etter at hemoglobin er over 11 g/100ml eller 6 uker revurder tilstand og situasjon.
 • Sykmelding er sjelden nødvendig.
 • Ved hemoglobinnivå over 11 g/100ml vil anemien i seg selv vanligvis ikke være grunn for sykmelding, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Hel eller delvis sykmelding kan være nødvendig spesielt ved fysisk belastende yrker.
 • Gradert sykmelding bør benyttes for å tilpasse belastning.
 • Ved fortsatt sykmeldingsbehov etter at hemoglobin er over 11 g/100ml eller 6 uker revurder tilstand og situasjon.Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021