Anfallsutredning

N88

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Graviditet. Yrke.  Førerkort .

Anamnese : Hodetraume el. feberkramper?

Aktuelt : Anfalletsbeskrivelse,  alvorlighet og hyppighet.

Funn : Nevrologiske funn.

Suppl. us : MR

Vurdering : Anfall , henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Graviditet. Yrke.  Førerkort .

Anamnese : Hodetraume el. feberkramper?

Aktuelt : Anfalletsbeskrivelse,  alvorlighet og hyppighet.

Funn : Nevrologiske funn.

Suppl. us : MR

Vurdering : Anfall , henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • graviditet
 • anfallets alvorlighet og hyppighet
 • yrke
 • førerkortstatus
 • MR-funn
 • nevrologiske symptomer og funn

Søk i NEL for "Kramper"

Andre profesjonelle Vis 41 treff »

Sykepleie Vis 20 treff »

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Anfallsutredning (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter med førstegangs epilepsisuspekte anfall uten og med bevissthetsforstyrrelser og uten eller med kramper. For pasienter med bevissthetstap uten kramper bør det også vurderes om de skal henvises til kardiolog først.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graviditet
 • anfallets alvorlighet og hyppighet
 • yrke
 • førerkortstatus
 • MR-funn
 • nevrologiske symptomer og funn

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen

Kilde: www.epilepsibehandling.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
Link til Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi
   
 
Kilde: www.helsedirektoratet.noSist oppdatert: 30.11.2021

Epilepsi (N88)

 • Sykmelding er ikke nødvendig ved god anfallskontroll og hvor tilstanden og arbeidskravene er forenlige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Kortvarig sykmelding eller egenmelding kan være nødvendig etter anfall
 • Inntil 2 ukers sykmelding er vanligvis nødvendig under epilepsiutredning.
 • Sykmelding inntil bedring av tilstand og funksjon ved alvorlige og kompliserte forløp eksempelvis hyppige anfall eller kognitiv svikt pga medisinbivirkninger samt ved medikamentinnstillinger.
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen er det meldeplikt. For noen kan dette medføre behov for å skifte arbeid.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021