Ankelinstabilitet

L99

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet .

Aktuelt : Historikk og symptomer . Funksjonstap ?

Suppl. us : RTG. Stresstest.

Vurdering : Pas. henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet .

Aktuelt : Historikk og symptomer . Funksjonstap ?

Suppl. us : RTG. Stresstest.

Vurdering : Pas. henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • aktivitetsnivå
 • tap av funksjon som påvirker livskvalitet
 • alder
 • grad av tilleggsmorbiditet hvor kirurgi vanskeliggjøres (for eksempel diabetes og karsykdommer)

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Ankelinstabilitet (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Vedvarende instabilitetsplager etter gjennomført adekvat konservativ behandling (blant annet proprioseptiv trening) i minst 20 uker.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • aktivitetsnivå
 • tap av funksjon som påvirker livskvalitet
 • alder
 • grad av tilleggsmorbiditet hvor kirurgi vanskeliggjøres (for eksempel diabetes og karsykdommer)

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
 • Sykemelding eller egenmelding i 1 uke er nødvendig, uavhengig av arbeidets art, på grunn av smerter og medikamentbruk, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Sykmelding kan unntaksvis være kortere eller unngås:
  - pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene (hjemmekontor, sittende arbeid med mulighet for å legge foten opp)
 • Sykmelding i 4 uker er tilstrekkelig for mange ved ukomplisert forløp og godt tilrettelagt arbeid. I perioden frem til 12 uker bør de fleste være tilbake i full jobb eller gradert sykmelding..
 • Sykmelding inntil 12 uker ved fysisk krevende arbeid og tilrettelegging umulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding etter 12 uker revurder tilstand og situasjon.
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.
 • Sykmelding kan unngås dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene, eksempelvis ved kontorarbeid eller hjemmekontor.
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging og hjelp fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.
 • Full sykmelding eller egenmelding inntil 1 uke ved godt tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding i 4 uker ved fysisk krevende arbeid hvor tilrettelegging ikke er mulig. De fleste vil være i full jobb eller gradert sykmelding ved 4 uker.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 4 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021