Anorectale lidelser

D95

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut, utvikling og beskr. av symptomer . Blødning ? Smerter ? Konsekvenser ?

Funn : AT. Lokal status . DRE - funn .

Suppl. us : Hb, SR, CRP, Hemofec. Ev. ano-/rektoskopi?

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut, utvikling og beskr. av symptomer . Blødning ? Smerter ? Konsekvenser ?

Funn : AT. Lokal status . DRE - funn .

Suppl. us : Hb, SR, CRP, Hemofec. Ev. ano-/rektoskopi?

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • graden av obstipasjon og/eller inkontinens
  • pasientens alder
  • smerter
  • relaterte organlidelser eller infeksjoner
  • eventuelle tilleggslidelser

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Anorectale lidelser/obstipasjon/analfissur/rectalprolaps i fremre anus (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Tilstandsgruppen inneholder tilstander med svært ulik alvorlighet og ulik grad av nytte av kirurgisk behandling. For eksempel vil obstipasjon ha liten nytte, mens anorectalmisdannelse vanligvis har stor nytte av helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • graden av obstipasjon og/eller inkontinens
  • pasientens alder
  • smerter
  • relaterte organlidelser eller infeksjoner
  • eventuelle tilleggslidelser

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021