Astma

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning
  • usikker diagnose
  • grad av dyspné
  • anfallsfrekvens
  • behov for inhalasjoner
  • komplisert allergi
  • komorbide tilstander som gastroøsofageal refluks, tonsillehypertrofi og adenoide vegetasjoner

Søk i NEL for "Astma"

Sykepleie Vis 16 treff »

Video

Annet

 

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021