Avansert symptomlindring ved kreft

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Grad av plager.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Grad av plager.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Avansert symptomlindring ved kreft (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Intraktable smerter, etablere ileuspumpe, vanskelig kontrollerbare lungesymptomer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Innleggelse på avdeling med spesialkompetanse og eventuelt håndtering på poliklinikk/dagenhet.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • grad av plager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
 
 Se alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021