Barn- Kreft i bløtvev - Φ

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos :    

Aktuelt : Allmennsymptomer ?

Suppl. us : Hb, LPK, diff, TPK, ev. LD

Vurdering : Filterfunksjon / pakkeforløp for kreft i bløtvev på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos :    

Aktuelt : Allmennsymptomer ?

Suppl. us : Hb, LPK, diff, TPK, ev. LD

Vurdering : Filterfunksjon / pakkeforløp for kreft i bløtvev på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Ved mistanke om kreft bør pasienten undersøkes el. henvises til lokal barneavdeling .
 
Ved klinisk mistanke  henvises til lokal barneavdeling . Merking .
 
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.
 

 
 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp
 
Begrunnet mistanke om om kreft i bløtvev oppstår ved:
 • Tumor i bløtvev som gir mistanke om malignitet, påvist ved MR eller annen billeddiagnostikk. Krever MR generell anestesi henvises pasienten til pakkeforløp basert på funn på ultralyd.
Kommunikasjon - Barnet hvis mulig og foreldrene informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.
 

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.
 
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Mistanke om ondartet sykdom i thorax, abdomen, skjelett eller bløtvev oppstår ved ett eller flere av følgende symptomer og funn:
 • Langvarig hoste uten åpenbar infeksiøs årsak eller effekt av antibiotika
 • Nyoppstått stridor uten behandlingseffekt, smerter i brystet, betydelig tungpusthet uten behandlingseffekt, eller økt venetegning på hals/thorax
 • Vedvarende ryggsmerter i mer enn to uker som ikke kan forklares av traume, fraktur eller annet
 • Tegn på trykk på nerverot som smerter, hel eller delvis lammelse
 • Tegn på trykk på ryggmargen som smerter, hel eller delvis lammelse av arm eller ben, nyoppstått manglende kontroll på vannlating eller avføring
 • Horners syndrom
 • Palpabel tumor i abdomen som ikke er feces/obstipasjon
 • Økende bukomfang
 • Makroskopisk hematuri
 • Forhøyet blodtrykk for alder
 • Vedvarende magesmerter
 • Tegn på avklemming i mage/tarm eller urinveier, for eksempel vedvarende kvalme, oppkast, forstoppelse, tarmslyng, gjentatte urinveisinfeksjoner eller besværlig vannlating
 • Forstørret lever og/eller milt
 • Tegn på hormonproduserende tumor som økt produksjon av binyrebarkhormon, Cushing syndrom, og utvikling av kjønnskarakteristika utenfor normal pubertet
 • Palpabel bløtdelstumor
 • Vedvarende skjelett- eller leddsmerter i en til to uker eller mer
 • Palpabel, hard tumor i relasjon til skjelett
 • Patologisk fraktur
 • Symptomer på påvirkning av benmargsfunksjon som anemi og/eller økt blødningstendens på bakgrunn av lavt blodplatetall og/eller høyt eller lavt antall hvite blodlegemer
 • Allmennsymptomer som uforklarlig feber i mer enn en uke, nattesvette, uforklarlig vekttap, dårlig trivsel
Ved mistanke bør pasienten undersøkes som beskrevet nedenfor eller henvises til lokal barneavdeling, som fungerer som filterfunksjon i samarbeid med andre relevante spesialister. Ortopedisk avdeling kan i visse tilfeller ivareta filterfunksjon ved mistanke om kreft i skjelett og/eller bløtvev. Kirurgisk avdeling kan ha denne funksjonen ved tilfeldig oppdaget mistanke om kreft i abdomen, for eksempel under en akutt operasjon.
 • Fastlege eller privatpraktiserende barnelege
  • Klinisk undersøkelse
  • Blodprøver: hemoglobin, leukocytter med differensialtelling, trombocytter, eventuelt LD
 • Lokal barneavdeling
  • Klinisk undersøkelse
  • Eventuelt supplerende blodprøver: hemoglobin, leukocytter med differensialtelling, trombocytter, LD, urat, CRP, senkning
  • Røntgen thorax
  • Ved mistanke om tumor i abdomen: ultralyd abdomen
  • Ved mistanke om kreft i skjelettet: røntgen av området
  • Ved mistanke om kreft i bløtvev: ultralyd av området
  • MR av området bør vanligvis vente til utredning ved barneonkologisk avdeling. All MR/CT primærutredning av ultralyd- påvist tumor bør utføres på sykehus med barneonkologisk avdeling hvor pasienten skal behandles
 
Begrunnet mistanke om kreft i thorax, abdomen, skjelett eller bløtvev oppstår ved:
 • Ikke infeksiøs oppfylning i thorax påvist ved røntgen eller annen billeddiagnostikk
 • Tumor i abdomen påvist ved ultralyd eller annen billeddiagnostikk
 • Tumor i bløtvev som gir mistanke om malignitet, påvist ved MR eller annen billeddiagnostikk. Krever MR generell anestesi henvises pasienten til pakkeforløp basert på funn på ultralyd
 • Malignt utseende tumor i skjelettet påvist ved røntgen, CT eller MR. Krever MR generell anestesi henvises pasienten til pakkeforløp basert på røntgen og/eller CT funn for å tillate eventuell biopsi i samme narkose
Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for kreft hos barn ved en barneonkologisk avdeling. Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft.
Ved henvisning til pakkeforløp informeres barnet hvis mulig og foreldrene om:
 • Den begrunnede mistanken om kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
I Norge diagnostiseres årlig rundt 150 nye tilfeller av kreft hos barn og ungdom under 15 år.
 

På Helsedirektoratets nettsider finner du Pakkeforløp for kreft hos barn ogNasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Forløpstider i pakkeforløp for kreft hos barn

Tabellene viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling3 kalenderdager*
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)10 kalenderdager**
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling3 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling27 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling16 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling27 kalenderdager

* Ved mistanke om leukemi bør pasienten mottas innen 1 kalenderdag

** Ved mistanke om leukemi bør denne forløpstid være maksimalt 4 kalenderdager

** Ved mistanke om lymfekreft på halsen bør denne forløpstid være maksimalt 7 kalenderdager


Se dette kapittel i veilederen  
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 01.12.2021

Kreft hos barn - Mistanke om kreft i thorax, abdomen, skjelett og bløtvev

1 Mistanke om kreft

Mistanke om ondartet sykdom i thorax, abdomen, skjelett eller bløtvev oppstår ved ett eller flere av følgende symptomer og funn:

 • Langvarig hoste uten åpenbar infeksiøs årsak eller effekt av antibiotika
 • Nyoppstått stridor uten behandlingseffekt, smerter i brystet, betydelig tungpusthet uten behandlingseffekt, eller økt venetegning på hals/thorax
 • Vedvarende ryggsmerter i mer enn to uker som ikke kan forklares av traume, fraktur eller annet
 • Tegn på trykk på nerverot som smerter, hel eller delvis lammelse
 • Tegn på trykk på ryggmargen som smerter, hel eller delvis lammelse av arm eller ben, nyoppstått manglende kontroll på vannlating eller avføring
 • Horners syndrom
 • Palpabel tumor i abdomen som ikke er feces/obstipasjon
 • Økende bukomfang
 • Makroskopisk hematuri
 • Forhøyet blodtrykk for alder
 • Vedvarende magesmerter
 • Tegn på avklemming i mage/tarm eller urinveier, for eksempel vedvarende kvalme, oppkast, forstoppelse, tarmslyng, gjentatte urinveisinfeksjoner eller besværlig vannlating
 • Forstørret lever og/eller milt
 • Tegn på hormonproduserende tumor som økt produksjon av binyrebarkhormon, Cushing syndrom, og utvikling av kjønnskarakteristika utenfor normal pubertet
 • Palpabel bløtdelstumor
 • Vedvarende skjelett- eller leddsmerter i en til to uker eller mer
 • Palpabel, hard tumor i relasjon til skjelett
 • Patologisk fraktur
 • Symptomer på påvirkning av benmargsfunksjon som anemi og/eller økt blødningstendens på bakgrunn av lavt blodplatetall og/eller høyt eller lavt antall hvite blodlegemer
 • Allmennsymptomer som uforklarlig feber i mer enn en uke, nattesvette, uforklarlig vekttap, dårlig trivsel

2 Filterfunksjon

Ved mistanke bør pasienten undersøkes som beskrevet nedenfor eller henvises til lokal barneavdeling, som fungerer som filterfunksjon i samarbeid med andre relevante spesialister. Ortopedisk avdeling kan i visse tilfeller ivareta filterfunksjon ved mistanke om kreft i skjelett og/eller bløtvev. Kirurgisk avdeling kan ha denne funksjonen ved tilfeldig oppdaget mistanke om kreft i abdomen, for eksempel under en akutt operasjon.

Fastlege eller privatpraktiserende barnelege

 • Klinisk undersøkelse
 • Blodprøver: hemoglobin, leukocytter med differensialtelling, trombocytter, eventuelt LD

Lokal barneavdeling

 • Klinisk undersøkelse
 • Eventuelt supplerende blodprøver: hemoglobin, leukocytter med differensialtelling, trombocytter, LD, urat, CRP, senkning
 • Røntgen thorax
 • Ved mistanke om tumor i abdomen: ultralyd abdomen
 • Ved mistanke om kreft i skjelettet: røntgen av området
 • Ved mistanke om kreft i bløtvev: ultralyd av området
 • MR av området bør vanligvis vente til utredning ved barneonkologisk avdeling. All MR/CT primærutredning av ultralyd- påvist tumor bør utføres på sykehus med barneonkologisk avdeling hvor pasienten skal behandles

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om kreft i thorax, abdomen, skjelett eller bløtvev oppstår ved:

 • Ikke infeksiøs oppfylning i thorax påvist ved røntgen eller annen billeddiagnostikk
 • Tumor i abdomen påvist ved ultralyd eller annen billeddiagnostikk
 • Tumor i bløtvev som gir mistanke om malignitet, påvist ved MR eller annen billeddiagnostikk. Krever MR generell anestesi henvises pasienten til pakkeforløp basert på funn på ultralyd
 • Malignt utseende tumor i skjelettet påvist ved røntgen, CT eller MR. Krever MR generell anestesi henvises pasienten til pakkeforløp basert på røntgen og/eller CT funn for å tillate eventuell biopsi i samme narkose

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for kreft hos barn ved en barneonkologisk avdeling.

Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft.

5 Kommunikasjon

Ved henvisning til pakkeforløp informeres barnet hvis mulig og foreldrene om:

 • Den begrunnede mistanken om kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

Se også Pakkeforløp for kreft hos barn og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021