Barn- Kreft i ryggmarg - Φ

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos :    

Aktuelt : Smerter i ryggen? Gang og holdning ? Sfinkter symptomer ?

Funn : Skjevhet i ryggen? Fokal kraftnedsettelse?

Vurdering : Filterfunksjon / pakkeforløp for ryggmarg på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos :    

Aktuelt : Smerter i ryggen? Gang og holdning ? Sfinkter symptomer ?

Funn : Skjevhet i ryggen? Fokal kraftnedsettelse?

Vurdering : Filterfunksjon / pakkeforløp for ryggmarg på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Ved mistanke om kreft bør pasienten undersøkes el. henvises til lokal barneavdeling .
 
Ved klinisk mistanke  henvises til lokal barneavdeling . Merking .
 
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.
 

 
 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp
 
Begrunnet mistanke om kreft i hjerne eller ryggmarg oppstår når:
 • ultralyd, CT eller MR påviser romoppfyllende prosess i hjerne eller ryggmarg.
Kommunikasjon - Barnet hvis mulig og foreldrene informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.
 

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Mistanke om kreft i hjernen oppstår ved ett eller flere av følgende uforklarlige symptomer og funn:
 • Symptomer på forhøyet intrakranielt trykk som hodepine, spesielt dersom den er nyoppstått eller markant endret, morgenhodepine, kvalme og oppkast, synsforandringer eller stasepapiller
 • For stor eller raskt økende hodeomkrets hos spedbarn. Irritabilitet og slapphet
 • Fremstående øyne
 • Nyoppståtte epileptiske anfall eller fokale nevrologiske utfall som nyoppståtte, hel eller delvis lammelse av armer eller ben. Hjernenerveutfall som skjeling, dobbeltsyn eller unormale øyebevegelser, nedsatt syn, hørsel eller svelgevansker. Påvirket gangfunksjon og koordinasjon. Nyoppstått ataksi. Uforklarlig skjevhet eller tvangsdreining av hals/hode
 • Utilsiktet vekttap. Veksthemning. For tidlig pubertet
 • Endokrinologiske forstyrrelser
Mistanke om kreft i ryggmarg eller ryggrad oppstår ved følgende uforklarlige symptomer og funn:
 
 • Nedsatt kontroll med vannlating eller avføring
 • Endret gangfunksjon og koordinasjon
 • Fokal kraftnedsettelse
 • Smerter i ryggen
 • Skjevhet i ryggen
  Ved mistanke om kreft i hjerne og ryggmarg skal pasienten undersøkes som beskrevet nedenfor eller henvises til lokal barneavdeling som fungerer som filterfunksjon:
 • Fastlege eller privatpraktiserende barnelege
  • Klinisk undersøkelse med nevrologisk undersøkelse
 • Lokal barneavdeling
  • Klinisk undersøkelse med nevrologisk undersøkelse
  • Blodprøver med tumormarkører
  • MR-undersøkelse av hjerne og spinalkanal. Foreligger klar tumormistanke, bør det konfereres med barneonkologisk/nevrokirurgisk avdeling om MR-undersøkelsen skal utføres der etter overflytting. Dette gjelder spesielt barn som trenger narkose under MR-undersøkelsen
  • Eventuelt CT-undersøkelse av hjerne og hjernestamme som øyeblikkelig hjelp
  • Eventuelt ultralydundersøkelse hos spedbarn
Begrunnet mistanke om kreft i hjerne eller ryggmarg oppstår når ultralyd, CT eller MR påviser romoppfyllende prosess i hjerne eller ryggmarg.  
Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for kreft hos barn. Det skal tydelig fremgå i henvisningen hva som gir begrunnet mistanke om kreft.
Ved henvisning til pakkeforløp informeres barnet hvis mulig og foreldrene om:
 • Den begrunnede mistanken om kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
I Norge diagnostiseres årlig rundt 150 nye tilfeller av kreft hos barn og ungdom under 15 år
Barn med nevrofibromatose type 1 har økt risiko for kreft i hjernen.
 

På Helsedirektoratets nettsider finner du Pakkeforløp for kreft hos barn og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Forløpstider i pakkeforløp for kreft hos barn

Tabellene viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling3 kalenderdager*
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)10 kalenderdager**
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling3 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling27 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling16 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling27 kalenderdager

* Ved mistanke om leukemi bør pasienten mottas innen 1 kalenderdag

** Ved mistanke om leukemi bør denne forløpstid være maksimalt 4 kalenderdager

** Ved mistanke om lymfekreft på halsen bør denne forløpstid være maksimalt 7 kalenderdager


Se dette kapittel i veilederen  
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 01.12.2021

Kreft hos barn - Mistanke om kreft i hjerne og ryggmarg

1 Mistanke om kreft

Mistanke om kreft i hjernen oppstår ved ett eller flere av følgende uforklarlige symptomer og funn:

 • Symptomer på forhøyet intrakranielt trykk som hodepine, spesielt dersom den er nyoppstått eller markant endret, morgenhodepine, kvalme og oppkast, synsforandringer eller stasepapiller
 • For stor eller raskt økende hodeomkrets hos spedbarn. Irritabilitet og slapphet
 • Fremstående øyne
 • Nyoppståtte epileptiske anfall eller fokale nevrologiske utfall som nyoppståtte, hel eller delvis lammelse av armer eller ben. Hjernenerveutfall som skjeling, dobbeltsyn eller unormale øyebevegelser, nedsatt syn, hørsel eller svelgevansker. Påvirket gangfunksjon og koordinasjon. Nyoppstått ataksi. Uforklarlig skjevhet eller tvangsdreining av hals/hode
 • Utilsiktet vekttap. Veksthemning. For tidlig pubertet
 • Endokrinologiske forstyrrelser

Mistanke om kreft i ryggmarg eller ryggrad oppstår ved følgende uforklarlige symptomer og funn:

 • Nedsatt kontroll med vannlating eller avføring
 • Endret gangfunksjon og koordinasjon
 • Fokal kraftnedsettelse
 • Smerter i ryggen
 • Skjevhet i ryggen

2 Filterfunksjon

Ved mistanke om kreft i hjerne og ryggmarg skal pasienten undersøkes som beskrevet nedenfor eller henvises til lokal barneavdeling som fungerer som filterfunksjon:

Fastlege eller privatpraktiserende barnelege

 • Klinisk undersøkelse med nevrologisk undersøkelse

Lokal barneavdeling

 • Klinisk undersøkelse med nevrologisk undersøkelse
 • Blodprøver med tumormarkører
 • MR-undersøkelse av hjerne og spinalkanal. Foreligger klar tumormistanke, bør det konfereres med barneonkologisk/nevrokirurgisk avdeling om
  MR-undersøkelsen skal utføres der etter overflytting. Dette gjelder spesielt barn som trenger narkose under MR-undersøkelsen
 • Eventuelt CT-undersøkelse av hjerne og hjernestamme som øyeblikkelig hjelp
 • Eventuelt ultralydundersøkelse hos spedbarn

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om kreft i hjerne eller ryggmarg oppstår når ultralyd, CT eller MR påviser romoppfyllende prosess i hjerne eller ryggmarg.

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for kreft hos barn.

Det skal tydelig fremgå i henvisningen hva som gir begrunnet mistanke om kreft.

5 Kommunikasjon

Ved henvisning til pakkeforløp informeres barnet hvis mulig og foreldrene om:

 • Den begrunnede mistanken om kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Barn med nevrofibromatose type 1 har økt risiko for kreft i hjernen.

Se også Pakkeforløp for kreft hos barn og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021