Gynekologisk kreft

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Allmenntilstand.

Funn : Høyde, vekt og BMI.

Suppl. us : Ev. resultat av histologisk type og utbredelse.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Allmenntilstand.

Funn : Høyde, vekt og BMI.

Suppl. us : Ev. resultat av histologisk type og utbredelse.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 Utdypende forklaring på tilstand 
 
  • Gjelder pasienter som meget sannsynlig har gynekologisk kreft (klinisk bilde, radiologiske undersøkelser, cytologi, histologi og kreftmarkører).
Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • alder
  • histologisk type og utbredelse
  • allmenntilstand
  • komorbiditet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Gynekologisk kreft - begrunnet mistanke (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Gjelder pasienter som meget sannsynlig har gynekologisk kreft (klinisk bilde, radiologiske undersøkelser, cytologi, histologi og kreftmarkører).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • alder
  • histologisk type og utbredelse
  • allmenntilstand
  • komorbiditet

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021