Bekkensmerter

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Yrke. Arvelighet. Røyk.

Anamnese : Komorbiditet . Tidl. op?

Aktuelt : Relevant sykehistorie. Symptomer varighet og forløp. Naturlige funksjoner.

Funn : Allmenntilstand, BT, BMI. Abdoen us. DRE / GU.

Suppl. us : Hb, S-krea, U-stix/dyrking. Svar på ev. tidligere UL / CT.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Yrke. Arvelighet. Røyk.

Anamnese : Komorbiditet . Tidl. op?

Aktuelt : Relevant sykehistorie. Symptomer varighet og forløp. Naturlige funksjoner.

Funn : Allmenntilstand, BT, BMI. Abdoen us. DRE / GU.

Suppl. us : Hb, S-krea, U-stix/dyrking. Svar på ev. tidligere UL / CT.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Husk på:
  • Kopi av relevante røntgenbilder med beskrivelse + CD
  • MRSA? Har pasienten vært i kontakt med sykehus/lege i utlandet?
  • Er pasienten informert om diagnosen? Hvilken pasientinformasjon er gitt til pasienten?
  • Ev. Histologi-/biopsi/cytologisvar (kopi av histologiremisse). Navn på sykehus hvor analysen er gjort og preparatnummer
  • Ev. tidligere Operasjonsbeskrivelse, kopi av relevant journaldokumentasjon, ev. epikrise.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Bekkensmerter/Chronic Pelvic Pain Syndrom(CPPS)/PBS/IC/Prostatitt (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Førstegangsvurdering for avklaring av underliggende urologisk sykdom gis tilbud med bindende frist. Se også prioriteringsveileder for smertetilstander.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021