Ben- eller bløtvevstumor

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Grad av smerter. Tidsaspekt. Mistanke om malignitet ?

Funn : Funksjonssvikt.

Vurdering : Samsvar mellom klinikk og objektive funn, henviser til

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Grad av smerter. Tidsaspekt. Mistanke om malignitet ?

Funn : Funksjonssvikt.

Vurdering : Samsvar mellom klinikk og objektive funn, henviser til

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • tidsaspekt
 • mistanke om malignitet eller ikke
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (utredning ved mistanke om malignitet er spesialistoppgave)
 • økt risiko for malignitet

Søk i NEL for "Ben- eller bløtvevstumor"

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Utdypende forklaring på tilstand
For eksempel små lipomer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • tidsaspekt
 • mistanke om malignitet eller ikke
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (utredning ved mistanke om malignitet er spesialistoppgave)
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graden av plager
 • økt risiko for malignitet
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graden av plager
 • økt risiko for malignitet

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021