Betydelige magesmerter

(D01)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Allmenntilstand .

Aktuelt : Smerter ? Neoplastisk sykdom hos førstegradsslektning.

Funn : Relevante utfall i blodprøver.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Allmenntilstand .

Aktuelt : Smerter ? Neoplastisk sykdom hos førstegradsslektning.

Funn : Relevante utfall i blodprøver.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • nattlige og parietale smerter
 • symptomer på redusert allmenntilstand
 • relevante utfall i blodprøver
 • neoplastisk sykdom hos førstegradsslektning
Kjennetegn ved tilstander der det ikke bryter med medisinsk forsvarlighet dersom det ikke gis helsehjelp i spesialisthelsetjenesten:
 • symptomer med lav alvorlighetsgrad og lav risiko (klart lavere enn realistisk risiko for alvorlig tilstand), og som derfor kan følges videre i primærhelsetjenesten
 • symptomer med lav risiko som har "kommet og gått over tid" og som ikke progredierer
 • fravær av individuelle faktorer som øker risiko, herunder: Normale blodprøver, avføringsprøver og andre relevante undersøkelser
 • ikke-kostnadseffektivt hvis pasienten har vært til en eller flere utredninger på grunn av tilsvarende symptomer i løpet av de siste årene, og symptombildet er ikke vesentlig endret

Søk i NEL for "Betydelige magesmerter"

Tilstander Vis 97 treff »

Andre profesjonelle Vis 15 treff »

Sykepleie

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Betydelige magesmerter (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Magesmerter ut over lette til moderate som hører inn under dyspepsi.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
I første rekke undersøkelse av magesekk, tynntarm, tykktarm og bukspyttkjertel. Undersøkelse med hensyn til svulst, sirkulasjon, hormoner og metabolske sykdommer.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Forhold som øker risiko for underliggende alvorlig somatisk tilstand:

 • nattlige og parietale smerter
 • symptomer på redusert allmenntilstand
 • relevante utfall i blodprøver
 • neoplastisk sykdom hos førstegradsslektning

Kjennetegn ved tilstander der det ikke bryter med medisinsk forsvarlighet dersom det ikke gis helsehjelp i spesialisthelsetjenesten:

 • symptomer med lav alvorlighetsgrad og lav risiko (klart lavere enn realistisk risiko for alvorlig tilstand), og som derfor kan følges videre i primærhelsetjenesten
 • symptomer med lav risiko som har "kommet og gått over tid" og som ikke progredierer
 • fravær av individuelle faktorer som øker risiko, herunder: Normale blodprøver, avføringsprøver og andre relevante undersøkelser
 • ikke-kostnadseffektivt hvis pasienten har vært til en eller flere utredninger på grunn av tilsvarende symptomer i løpet av de siste årene, og symptombildet er ikke vesentlig endret

Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men vurderingen er avhengig av årsak og symptomstyrke, alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Når nærmere diagnose er satt, se anbefaling for denne.
 • Utredning alene gir sjelden grunn til sykmelding.
 • 7-10 dager sykmelding (eller egenmelding) etter laparoskopisk operasjon og ukomplisert tilstand.
 • 10 dager – 3 uker sykmelding etter åpen operasjon uten komplikasjoner avhengig av pasientens tilstand og belastninger i arbeid.
 • Ved tungt eller fysisk anstrengende arbeid kan ytterligere 1 uke full eller gradert sykemelding være indisert.
 • Ved oppstart av arbeid er det viktig med en viss grad av tilpassing av større belastninger inntil det er gått 3 uker etter laparoskopisk operasjon og 6 uker etter åpen operasjon.
 • Ved behov for sykmelding etter 4 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021