Bihulelidelser

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Astma?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og varighet? Utvikling og symptomer . Behandlingsforsøk ? Konsekvenser?

Funn : Puss i nesen? Synlige nesepolypper?

Suppl. us : CT av nese og bihuler

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Astma?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og varighet? Utvikling og symptomer . Behandlingsforsøk ? Konsekvenser?

Funn : Puss i nesen? Synlige nesepolypper?

Suppl. us : CT av nese og bihuler

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • smerte
 • infeksjon
 • redusert livskvalitet
 • astma
 • komorbiditet
 • alder
 • lukt
 • ensidig bihulelidelse (underliggende tanninfeksjon eller malignitet er utelukket)
 • radiologisk verifisert destruksjon

Søk i NEL for "Bihulelidelser"

Tilstander

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Sekresjon, gjentatte infeksjoner, smerte.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon og medikamentell behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerte
 • infeksjon
 • redusert livskvalitet
 • astma
 • komorbiditet
 • alder
 • lukt
 • ensidig bihulelidelse (underliggende tanninfeksjon eller malignitet er utelukket)
 • radiologisk verifisert destruksjon
Utdypende forklaring på tilstand
Sekresjon, gjentatte infeksjoner, uavklarte smertetilstander.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerte
 • infeksjon
 • astma
 • komorbiditet
 • alder
 • lukt
 • ensidig bihulelidelse (utelukke underliggende tanninfeksjon eller malignitet)
 • radiologisk verifisert destruksjon
Utdypende forklaring på tilstand
Kortere perioder med både sekresjon og smerter mer enn 4 ganger per år.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • astma
 • komorbiditet
 • alder
 • smerter
 • lukt

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021