Bilyd

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Type og grad av symptomer . Cyanotiske anfall? Alarm tilstander ? Mistanke om syndromer?

Funn : Bilydbeskrivelse.  Arytmier?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Type og grad av symptomer . Cyanotiske anfall? Alarm tilstander ? Mistanke om syndromer?

Funn : Bilydbeskrivelse.  Arytmier?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • grad og type symptom
 • symptomer som kan gi mistanke om hjertesykdom
 • persisterende bilyd med organisk preg etter den interkurrente sykdommen
 • mistanke om syndromer
 • alder
 Øyeblikkelig hjelp ved:
 • hjertesvikt
 • cyanotiske anfall
 • arytmier
 • endokarditt
 • myokarditt
 • febris rheumatica
 • Kawasaki
 • symptomer som kan gi mistanke om hjertesykdom
 • symptomer på hjertesvikt

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, ekko og eventuelt EKG.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om syndromer
 • alder

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • hjertesvikt
 • cyanotiske anfall
 • arytmier
Utdypende forklaring på tilstand
Omfatter ikke bilyd under interkurrent sykdom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, ekko, eventuelt EKG og eventuelt behandling.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer som kan gi mistanke om hjertesykdom
 • grad og type symptom

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • symptomer på hjertesvikt
 • cyanotiske anfall
 • arytmi
Utdypende forklaring på tilstand
Tilfeldig oppdaget bilyd uten symptom på hjertesykdom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • persisterende bilyd med organisk preg etter den interkurrente sykdommen (som ved barn eldre enn 1 år)

Øyeblikkelig hjelp ved mistanke om:

 • endokarditt
 • myokarditt
 • febris rheumatica
 • Kawasaki
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, ekko og eventuelt EKG.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om syndromer
 • alder

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • hjertesvikt
 • cyanotiske anfall
 • arytmier

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021