Binyresykdommer

(T99)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Alkoholmisbruk?

Aktuelt : Kliniske symptomer Mistanke om kreft el. Addison ?

Suppl. us : RTG . LAB

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Alkoholmisbruk?

Aktuelt : Kliniske symptomer Mistanke om kreft el. Addison ?

Suppl. us : RTG . LAB

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • grad av hormonsvikt
 • størrelse av svulst
 • nivå av hormonsekresjon
 • alkoholmisbruk
 • grad av kognitiv/psykologisk funksjonsnivå
 • mistanke om Mb Addison (1-2 uker)
 • mistanke om kreft / annen kreftsykdom
En tilfeldig påvist binyresvulst under 2 cm uten kliniske symptom, mistanke om hormonproduksjon eller radiologiske malignitetskriterier anses ikke å være alvorlig.

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Binyresykdommer (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Inkluderer både funksjonssvikt, overproduksjon av hormoner og svulst.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kartlegging, og eventuell medikamentell og/eller henvisning til kirurgi.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av hormonsvikt
 • størrelse av svulst
 • nivå av hormonsekresjon
 • alkoholmisbruk
 • grad av kognitiv/psykologisk funksjonsnivå
 • mistanke om Mb Addison (1-2 uker)
 • mistanke om kreft / annen kreftsykdom

En tilfeldig påvist binyresvulst under 2 cm uten kliniske symptom, mistanke om hormonproduksjon eller radiologiske malignitetskriterier anses ikke å være alvorlig.


 Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021