Blødningstendens

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning
  • alvorlig blødningstendens, for eksempel med fall i Hb

Øyeblikkelig hjelp ved:

  • slimhinneblødning (utover vanlig neseblødning)
  • cytopeni
  • mistanke om malign sykdom

Søk i NEL for "Blødningstendens"

Andre profesjonelle Vis 17 treff »

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021