Brokk - alle typer

(D91)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut, utvikling og beskrivelse av symptomer . Konsekvenser .

Funn : Synlig kul når pasienten står? Ev. hoster?

Suppl. us : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut, utvikling og beskrivelse av symptomer . Konsekvenser .

Funn : Synlig kul når pasienten står? Ev. hoster?

Suppl. us : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • størrelse
 • symptomer
 • varighet av tilstand
Plassering og symptomer bestemmer om det foreligger indikasjon for kirurgi.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Brokk - alle typer bukvegg- og lyskebrokk og perineale brokk (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Vurdering av operasjonsindikasjon.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • størrelse
 • symptomer
 • varighet av tilstand

Plassering og symptomer bestemmer om det foreligger indikasjon for kirurgi.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
 • Egenmelding eller sykmelding i 2-7 dager ved laparoskopisk ukomplisert inngrep i et lett eller tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • Inntil 2-3 ukers sykmelding ved laparoskopisk operasjon i tyngre arbeid som ikke kan tilrettelegges.
 • Inntil 10 dagers sykmelding etter åpen kirurgi i lett eller tilrettelagt arbeid.
 • Inntil 4-6 ukers sykmelding etter åpen kirurgi i et tungt arbeid som ikke kan tilrettelegges. Gradert sykmelding kan benyttes
 • Ved sykemeldingsbehov etter 6 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Egenmelding eller sykemelding i 2-7 dager ved laparoskopisk ukomplisert inngrep i et lett eller tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging
 • Inntil 2-3 ukers sykemelding ved laparoskopisk operasjon i tyngre arbeid som ikke kan tilrettelegges.
 • Inntil 10 dagers sykmelding etter åpen kirurgi i lett eller tilrettelagt arbeid.
 • Inntil 4-6 ukers sykmelding etter åpen kirurgi i et tungt arbeid som ikke kan tilrettelegges. Gradert sykmelding kan benyttes
 • Ved sykmeldingsbehov etter 6 uker vurder tilstand og situasjon.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021