Brystforstørrelse

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Røyk , alkohol, graviditet/amming.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Subjektive plager . Sosial isolasjon?

Funn : Brystomkrets. BMI.

Vurdering : Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Røyk , alkohol, graviditet/amming.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Subjektive plager . Sosial isolasjon?

Funn : Brystomkrets. BMI.

Vurdering : Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 Henvisning kan ikke vurderes ved manglende data for BMI.
 
Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • BMI under 20-25
 • psykisk belastning
 • objektive funn som aplasi (manglende bryst)
 • hypoplasi (under 50 ml) eller brystasymmetri (over 25 %)
 
 
 • Grenseverdier: BMI 20- 27
 • Kontraindikasjoner:
  • Røyk (røykfri minimum 6 uker pre- og postoperativt)
  • Graviditet/amming (pågående)
  • Spiseforstyrrelse
 • Relative kontraindikasjoner:
  • Annen komorbiditet
  • Ung alder (
  • Status post partum
  • Urealistiske forventninger

Søk i NEL for "Brystforstørrelse"

Symptomer

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Rekonstruksjon etter kreftoperasjon.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • BMI under 20-25
 • psykisk belastning
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • BMI under 20-25
 • psykisk belastning
 • objektive funn som aplasi (manglende bryst)
 • hypoplasi (under 50 ml) eller brystasymmetri (over 25 %)

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021